Uslovi korišćenja

1. OPIS PORTALA

1.1. Ovim Uslovima korišćenja regulišu se pravila korišćenja portala www.bioteo.ba od strane korisnika.
1.2. BIO-TEO CENTAR d.o.o. (u daljem tekstu: Bio-Teo Centar) ima isključiva autorska prava na www.bioteo.ba portalu (u daljem tekstu: Portal) i na pojedine elemente koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Bio-Teo Centra kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Bio-Teo Centra i podložno je pokretanju postupaka pred nadležnim državnim organima.
1.3. Bio-Teo Centar putem Portala vrši promociju proizvoda Bio-Teo Centra.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Korisnici Portala mogu biti isključivo punoletna fizička lica (u daljem tekstu: Korisnici).
2.2. Korisnici se registruju na Portal na sledeći način: pri kupovini mogu da unesu korisničko ime, kao i lozinku.

3. ISTINITOST INFORMACIJA O PROIZVODU KOJI SE NUDI

3.1. Bio-Teo Centar je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenim proizvodima i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
3.2. Svi znani nedostaci u vezi sa proizvodom koji su predmet Ponude i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti.

4. NEDOZVOLJENA PONAŠANJA

4.1. Korisnicima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj Ponuda kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad Portala.
4.2. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Portala je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Portala. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
4.3. KorisnicI su obavezni da Bio-Teo Centru nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju Bio-Teo Centru i/ili drugim korisnicima portala.
4.4. U slučaju bilo kakvog nedozvoljenog ponašanja Korisnika, Bio-Teo Centar ima pravo da Korisnika isključi sa Portala.

5. PRAVILA PORTALA

5.1. Reklamacije

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@bioteo.ba ili telefon 065/945-825 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete sa našeg web sajta klikom ovde i da nam ga pošaljete na email info@bioteo.ba

Preduzeće Bio-Teo centar ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na Web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis (kontakt podaci) i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis na email info@bioteo.ba ili telefon 065/945-825 i da se upoznate sa postupkom reklamacije.

5.2. Način plaćanja

Plaćanje proizvoda se vrši pouzećem, direktno pri isporuci.

6. ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Informacije koje se prikupljaju

6.1.1. Prilikom registracije Korisnika na Portal, od Korisnika se zahteva da dostave ime i prezime, adresu, e-mail adresu i telefon.
6.1.2. Uz pomoć navedenih podataka Korisniku se omogućava korišćenje Portala.
6.1.3. Prikupljaju se samo neophodni i osnovni podaci o Korisnicima, kao i podaci neophodni za poslovanje i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

6.2. Čuvanje i pristup podacima

6.2.1. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima Bio-Teo Centra kojima su podaci nužni za obavljanje posla.

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Korisnik je obavezan da se upozna sa Uslovima korišćenja i Politikom privatnosti kao i sa svim izmenama i dopunama istih.
7.2. Korisnik je dužan da prati izmene Uslova korišćenja i Politike privatnosti, bez posebne obaveze Bio-Teo Centra da Korisnike obaveštava o izmenama istih.
7.3. Sve izmene i/ili dopune Uslova korišćenja i Politike privatnosti se primenjuju istekom 7 od dana objavljivanja.